Niet tevreden? | Fiat Professional Insurance
auto_fiatpro04.jpg

Contact

 

Telefoon: 040 - 70 20 300

E-mail: info@fiatprofessionalinsurance.nl

 

Meer info

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten. U kunt zich wenden tot Fiat Professional Insurance. Indien wij, naar uw mening, er niet in slagen om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

 

Wet financiële toezicht (Wft)

In de Dienstenwijzer geeft Fiat Professional Insurance inzicht in haar dienstverlening, voor wat betreft de consument. De Dienstenwijzer is in overeenstemming met de eisen die de Wet financieel toezicht (Wft) aan ons stelt. De letterlijke tekst van de dienstenwijzer kunt u hier lezen.