Eigen Vervoerverzekering

Vergoeding van schade aan goederen door een van buiten komend onheil als deze goederen zich bevonden in de auto. Deze dekking is alleen af te sluiten voor bedrijfswagens.

Wel verzekerd Wij vergoeden schade aan goederen door een van buiten komend onheil als de Eigen vervoerverzekering op uw polisblad vermeld is, en als deze goederen zich bevonden in de auto die in de polis vermeld is
Niet verzekerd
  • Diefstalschade als uw auto niet op slot stond of de sleutels erin lagen.
  • Diefstalschade als uw auto niet minimaal voorzien is van een VbV startonderbreker in combinatie met een VbV-SCM alarmsysteem of voor voertuigen met een registratie voor 1 januari 2015 een SCM klasse 2 systeem.
  • Diefstalschade als uw auto niet voorzien is van een geblindeerde laadruimte
  • Schade aan uw goederen als gevolg van onvoldoende verpakking van breekbare goederen.
Eigen risico Het eigen risico bedraagt € 100 per gebeurtenis.
Maximale vergoedingen per schadegeval Wij vergoeden maximaal, onder aftrek van het eigen risico, de schade tot ten hoogste het op uw polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis.
Let op! De uitsluitingen zoals genoemd in artikel 12 zijn van toepassing.